Centrum Sportu i Reakreacji Olender - Nieszawka Wielka

Wykonanie oprogramowania komunikacyjnego dla pomp Stiebel Eltron, analiza pomiarów w celu bilansowania energii.

Zadanie polegało na odtworzeniu protokołu komunikacyjnego dla pomp Stiebel Eltron oraz stworzenie aplikacji dla bilansowania zużywanego i produkowanego ciepła.
Podstawowe zadania systemu:
  • Rejestracja zdarzeń i pomiarów przychodzących z obiektu
  • Komunikacja z systemem rozproszonym oraz wizualizacją basenową w systemie ASIX
  • Bilansowanie pozyskiwanej oraz oddawanej energii oraz ciepła
  • Obsługa tablicy świetlnej
Powrót

Zdjęcia

Image 01